Obchodné podmienky

Naposledy aktualizované 18. apríla 2019

Ak budete pokračovať v prehliadaní a používaní www.aceodds.com, súhlasíte s tým, že budete dodržiavať a budete viazaní nasledujúcimi podmienkami používania, ktoré spolu s našimi zásadami ochrany osobných údajov riadi náš vzťah s vami v súvislosti s touto webovou stránkou.

Prosím, prečítajte si naše zásady ochrany osobních údajů a tento dokument s podmínkami použití pred používaním tejto stránky.

Používaním našej webovej stránky potvrdzujete, že súhlasíte s týmito podmienkami používania a súhlasíte s ich dodržiavaním.

Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami používania, nesmiete používať našu webovú stránku.

Informácie o nás

www.aceodds.com® je stránka prevádzkovaná spoločnosťou Solid Software Limited („My“). Sme registrovaní v Anglicku a Walese pod číslom spoločnosti 07259827 a sídlo máme na adrese Peppercorn Tax, Dissington Hall, Dalton, Newcastle upon Tyne, Anglicko, NE18 0AD.

Sme spoločnosť s ručením obmedzeným.

Zmeny týchto podmienok

Tieto podmienky používania môžeme kedykoľvek upraviť úpravou tejto stránky.

Z času na čas skontrolujte túto stránku, aby ste si všimli všetky zmeny, ktoré sme vykonali, pretože sú pre vás záväzné.

Podmienky

Výraz „nás“ alebo „my“ sa vzťahuje na vlastníka webovej stránky. Pojem „vy“ sa vzťahuje na používateľa alebo diváka našej webovej stránky.

Používanie tejto webovej stránky podlieha nasledujúcim podmienkam používania:

  • Obsah stránok tohto webu slúži len pre Vašu všeobecnú informáciu a použitie. Môže sa zmeniť bez upozornenia.
  • Ani my, ani žiadne tretie strany neposkytujeme žiadnu záruku ani garanciu, pokiaľ ide o presnosť, aktuálnosť, výkon, úplnosť alebo vhodnosť informácií a materiálov nájdených alebo ponúkaných na tejto stránke pre akýkoľvek účel. Beriete na vedomie, že takéto informácie a materiály môžu obsahovať nepresnosti alebo chyby a výslovne vylučujeme zodpovednosť za akékoľvek takéto nepresnosti alebo chyby v maximálnej miere povolenej zákonom.
  • Akékoľvek informácie alebo materiály na tejto webovej lokalite používate výlučne na Vaše vlastné riziko, za ktoré nenesieme žiadnu zodpovednosť. Je vašou vlastnou zodpovednosťou zabezpečiť, aby všetky produkty, služby alebo informácie dostupné prostredníctvom tejto webovej stránky spĺňali Vaše špecifické požiadavky.
  • Táto webová stránka obsahuje materiál, ktorý vlastníme alebo na ktorý máme licenciu. Tento materiál zahŕňa, ale nie je obmedzený na, design, rozloženie, publikácia, vzhľad a grafiku. Reprodukcia je zakázaná inak ako v súlade s upozornením na autorské práva, ktoré je súčasťou týchto podmienok.
  • Neoprávnené používanie tejto webovej stránky môže viesť k nároku na náhradu škody a/alebo byť trestným činom.
  • Táto webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky. Tieto odkazy sú poskytnuté pre vaše pohodlie a poskytujú ďalšie informácie. Neznamenajú, že podporujeme webovú stránku (stránky). Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah prepojených webových stránok.

Vírusy

Nezaručujeme, že naša stránka bude bezpečná alebo bez chýb alebo vírusov.

Zodpovedáte za konfiguráciu svojej informačnej technológie, počítačových programov a platformy, aby ste mohli pristupovať na našu stránku. Mali by ste použiť svoj vlastný antivírusový softvér.

Nesmiete zneužívať našu stránku vedomým zavádzaním vírusov, trójskych koní, červov, logických bômb alebo iného materiálu, ktorý je škodlivý alebo technologicky škodlivý. Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup na našu stránku, server na ktorom je naša stránka uložená, alebo akýkoľvek server, počítač alebo databázu pripojenú k našej stránke. Nesmiete zaútočiť na našu stránku prostredníctvom útoku odmietnutia služby alebo distribuovaného útoku odmietnutia služby. Porušením tohto ustanovenia by ste sa dopustili trestného činu podľa zákona o zneužívaní počítača z roku 1990. Každé takéto porušenie nahlásime príslušným orgánom činným v trestnom konaní a budeme s týmito orgánmi spolupracovať tak, že im oznámime Vašu totožnosť. V prípade takéhoto porušenia Vaše právo na používanie našej stránky okamžite zanikne.

Odkazy na našu stránku

Môžete odkazovať na našu stránku za predpokladu, že tak urobíte spôsobom, ktorý je spravodlivý, legálny a nepoškodí našu povesť a ani ju nezneužije.

Nesmiete vytvoriť prepojenie takým spôsobom, ktorý by naznačoval akúkoľvek formu združenia, schválenia alebo podpory z našej strany, ak žiadna neexistuje.

Naša stránka nesmie byť vložená na žiadnej inej stránke.

Vyhradzujeme si právo zrušiť prepojené povolenie bez upozornenia.

Aplikované právo

Ak ste spotrebiteľ, vezmite prosím na vedomie, že tieto podmienky používania, ich predmet a tvorba sa riadia zákonmi Anglicka a Walesu. Vy aj my obaja súhlasíme s tým, že súdy Anglicka a Walesu budú mať nevýhradnú jurisdikciu.

Ak ste firma, tieto podmienky používania, ich predmet a tvorba (a akékoľvek mimozmluvné spory alebo nároky) sa riadia zákonmi Anglicka a Walesu. Obaja súhlasíme s výhradnou jurisdikciou súdov Anglicka a Walesu.

Kód bonusu Bet365
Kód bonusu Bet365 Najnovší registračný bonusový kód pre máj 2024
Uvádzané bet365 zápasy
Zdieľať túto stránku
Bet365 - Jednotka pre športové stávky - Zaregistrujte sa