Regulamin & warunki

Ostatnia aktualizacja 18 kwietnia 2019 r.

Jeśli kontynuujesz przeglądanie i korzystanie ze strony www.aceodds.com, zgadzasz się przestrzegać następujących warunków użytkowania, które wraz z naszą polityką prywatności regulują nasze relacje z Tobą w związku z tą witryną.

Przed skorzystaniem z naszej witryny należy uważnie przeczytać naszą politykę prywatności i niniejszy dokument warunków użytkowania.

Korzystając z naszej strony internetowej, potwierdzasz, że akceptujesz te warunki użytkowania i zgadzasz się ich przestrzegać.

Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami użytkowania, nie możesz korzystać z naszej strony internetowej.

Informacje o nas

www.aceodds.com® to witryna obsługiwana przez Solid Software Limited („My”). Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem 07259827 i mamy siedzibę pod adresem Peppercorn Tax, Dissington Hall, Dalton, Newcastle upon Tyne, Anglia, NE18 0AD.

Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zmiany w niniejszych warunkach

Możemy zmienić niniejsze warunki użytkowania w dowolnym momencie, zmieniając tę stronę.

Proszę sprawdzać tę stronę od czasu do czasu, aby zauważyć wszelkie wprowadzone przez nas zmiany, ponieważ są one dla Ciebie wiążące.

Warunki

Termin „nas” lub „my” odnosi się do właściciela serwisu. Termin „ty” odnosi się do użytkownika lub osoby przeglądającej naszą witrynę internetową.

Korzystanie z tej strony internetowej podlega następującym warunkom użytkowania:

  • Zawartość stron tej witryny służy wyłącznie do ogólnej informacji i użytku. Może ulec zmianie bez powiadomienia.
  • Ani my, ani żadna strona trzecia nie udzielamy żadnej gwarancji co do dokładności, aktualności, wydajności, kompletności lub przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych na tej stronie internetowej w jakimkolwiek określonym celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a my wyraźnie wykluczamy odpowiedzialność za wszelkie takie nieścisłości lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
  • Korzystanie z jakichkolwiek informacji lub materiałów na tej stronie odbywa się wyłącznie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Ponosisz własną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej strony internetowej spełniają Twoje specyficzne wymagania.
  • Ta strona internetowa zawiera materiały, które są naszą własnością lub są nam licencjonowane. Ten materiał obejmuje m.in. projekt, układ, wygląd i grafikę. Powielanie jest zabronione zgodnie z informacją o prawach autorskich, która stanowi część niniejszych warunków.
  • Nieuprawnione korzystanie z tej witryny może skutkować roszczeniem o odszkodowanie i/lub stanowić przestępstwo.
  • Ta strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych. Linki te są udostępniane dla Twojej wygody w celu udostępnienia dodatkowych informacji. Nie oznacza to, że popieramy te strony internetowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron, do których prowadzą linki.

Wirusy

Nie gwarantujemy, że nasza strona będzie bezpieczna lub wolna od błędów i wirusów.

Jesteś odpowiedzialny za konfigurację swojej technologii informatycznej, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do naszej witryny. Powinieneś używać własnego oprogramowania antywirusowego.

Nie wolno nadużywać naszej witryny poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej witryny, serwera, na którym przechowywana jest nasza witryna, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych połączonej z naszą witryną. Nie wolno atakować naszej witryny za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”. Naruszając to postanowienie, popełnisz przestępstwo zgodnie z Ustawą o nadużyciu komputera z 1990 r.. Zgłosimy każde takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia Twoje prawo do korzystania z naszej strony natychmiast wygaśnie.

Link do naszej strony

Możesz umieścić link do naszej strony, pod warunkiem, że zrobisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem i nie zaszkodzisz naszej reputacji ani nie wykorzystasz jej.

Nie wolno ustanawiać linku w taki sposób, aby sugerować jakąkolwiek formę stowarzyszenia, aprobaty lub poparcia z naszej strony, jeśli taka nie istnieje.

Nasza witryna nie może być umieszczana w ramkach w żadnej innej witrynie.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na łączenie bez uprzedzenia.

Obowiązujące prawo

Jeśli jesteś konsumentem, pamiętaj, że niniejsze warunki użytkowania, ich przedmiot i formacja podlegają prawu Anglii i Walii. Ty i My zgadzamy się, że sądy Anglii i Walii będą miały niewyłączną jurysdykcję.

Jeśli jesteś firmą, niniejsze warunki użytkowania, ich przedmiot i formacja (oraz wszelkie spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu Anglii i Walii. Oboje zgadzamy się na wyłączną jurysdykcję sądów Anglii i Walii.

Udostępnij tę stronę