Voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 18 april 2019

Als je doorgaat met browsen en gebruik maakt van www.aceodds.com ga je akkoord met en ben je gebonden aan de volgende algemene voorwaarden. Zij bepalen samen met ons privacybeleid onze relatie met jou met betrekking tot deze website.

Lees ons privacybeleid en de algemene voorwaarden zorgvuldig voordat je onze website gebruikt.

Door onze website te gebruiken, bevestig je dat je de algemene voorwaarden aanvaardt en dat je ermee akkoord gaat deze na te leven.

Als je niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, mag je onze website niet gebruiken.

Over ons

www.aceodds.com® is een site die wordt beheerd door Solid Software Limited ("wij"). We zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 07259827 en hebben onze maatschappelijke zetel te Peppercorn Tax, Dissington Hall, Dalton, Newcastle upon Tyne, Engeland, NE18 0AD.

Wij zijn een besloten vennootschap.

Wijzigingen in deze voorwaarden

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina aan te passen.

Controleer deze pagina van tijd tot tijd om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we hebben aangebracht, aangezien deze bindend voor jou zijn.

Voorwaarden

De term "ons" of "wij" verwijst naar de eigenaar van de website. De term "je" verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden:

  • De inhoud van de pagina's van deze website is alleen voor jouw algemene informatie en gebruik. De inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
  • Noch wij, noch derden bieden enige garantie of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. Je erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten uitdrukkelijk uit voor zover toegestaan door de wet.
  • Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, aan je specifieke vereisten voldoen.
  • Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, de look en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyrightvermelding, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
  • Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan leiden tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit zijn.
  • Deze website bevat links naar andere websites. Deze links zijn bedoeld voor uw gebruiksgemak om meer informatie te verstrekken. Ze betekenen niet dat we de website(s) onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).

Virussen

We kunnen niet garanderen dat onze site veilig of vrij is van bugs of virussen.

Je bent verantwoordelijk voor het configureren van jouw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze site. Je dient je eigen antivirussoftware te gebruiken.

Je mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, trojans, wormen, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. Je mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die met onze site is verbonden. Je mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te overtreden, pleeg je een strafbaar feit onder de Wet op Computermisbruik 1990. We zullen een dergelijke inbreuk melden aan de relevante intstanties voor wetshandhaving en we zullen met die autoriteiten samenwerken door jouw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk vervalt je recht om onze site te gebruiken onmiddellijk.

Linken naar onze site

Je mag naar onze site linken, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt.

Je mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant suggereert als er geen bestaat.

Onze site mag niet op een andere site worden geframed.

We behouden ons het recht voor om de toestemming voor het linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Toepasselijk recht

Als je een consument bent, houd er dan rekening mee dat deze algemene voorwaarden, het onderwerp en de samenstelling ervan worden gereguleerd door de wetten van Engeland en Wales. Jij en wij zijn het er beiden over eens dat de rechtbanken van Engeland en Wales niet-exclusieve jurisdictie hebben.

Als je een bedrijf bent, worden deze algemene voorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan (en eventuele niet-contractuele geschillen of vorderingen) gereguleerd door de wetten van Engeland en Wales. We stemmen allebei in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Bet365 Bonuscode
Bet365 Bonuscode
Uitgelichte Bet365 Wedstrijden
Deel Deze Pagina
Bet365 Word lid